Na stres- wsparcie partnera

Opublikowano: Zamieszczono w: Życie

Stres jest niezwykle wyniszczającym zaburzeniem naszego funkcjonowania. Zazwyczaj powstaje gdy oceniliśmy sytuację, zdarzenie jako zagrażające dla naszego bezpieczeństwa. Sytuacja ta wymusza od nas podjęcia działań zachowań, które są poza naszym zasięgiem lub nie potrafimy sobie poradzić z wyzywaniem.

Close up on a man and a woman holding hands at a wooden table

Poczucie niemożności rozwiązania problemu, szczególnie gdy się nawarstwia, powoduje obniżenie poczucia własnej wartości i poczucia wpływu na życie. Obniża się nasza odporność zarówno psychologiczna jak i fizjologiczna. Stąd częste choroby, przeziębienia i zwolnienia lekarskie. Powoduje również zaburzenia odżywiania się, bezsenność, nadużywanie alkoholu oraz zanik zdrowych nawyków, szczególnie pozytywnego myślenia.

Jest jednak ktoś, kto może nam pomóc sobie poradzić ze stresem. Bliski partner w takich sytuacjach może:

  • Wspierać emocjonalnie, podtrzymywać wiarę w wartość naszej osoby
  • Pomagać w zrozumieniu problemu oraz jego przyczyn, a także poszukiwaniu rozwiązań
  • Służyć pomocą w wykonywaniu konkretnych działań. Zarówno pomoc fizyczna jak i materialna

Dzięki wsparciu partnera możemy widzieć sytuacje jako mniej zagrażające, co w konsekwencji pozwoli nam na lepsze radzenie sobie z sytuacjami stresowymi.

Pamiętaj jednak- koncert życzeń wobec partnera nie jest rozwiązaniem. Rozmawiaj szczerze o swoich potrzebach, ale nie oceniaj, ani też nie zmuszaj partnera do pewnych zachowań.